Välkommen till The Maine Club!

 

 

Månadens Katt Februari läggs ihop med Mars. Här kommer information från Valberedningen till vårt Årsmöte 2024.

Valberedningen är nu i full gång, se bifogad fil. I filen står de poster som är till omval år 2024 till The Maine Club’s styrelse. Vi behöver få in nya styrelsemedlemmar till styrelsen, om du har intresse eller vet någon som skulle vilja vara med i styrelsen så kontakta valberedningen på mejl j.ohrberg@hotmail.com eller via pm facebook.

Valberedningen består av: Sammankallande Jörgen Öhrberg, Ledamot Annika Kiel Olsson, Ledamot Jens Wickholm. Alla förslag mottages av Valberedningen.

s

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Meddelande från Styrelsen

 
Som många säkert vet har en svensk huskatt tagits in som founder (F1:a, ”foundationkatt”) i Maine Coon-rasen. Det är en svensk uppfödare som har ansökt om registreringen och det har accepterats av ett amerikanskt kattförbund som bara består av en enda person. Detta har upprört praktiskt taget hela Maine Coon-världen.
 
Styrelsen anser att användandet av denna svenska huskatt inom Maine Coon-aveln är att jämställa med sådan ”blandras/huskattavel” som vi ska motverka. Vi tar därför starkt avstånd från användandet av denna katt och dess avkommor. Vi vill med detta uppmana medlemmar och andra uppfödare och Maine Coon-älskare att inte köpa sådana här katter. The Maine Club kommer att fortsätta sitt opinionsarbete för att sådana korsningar inte ska ske i vår ras igen.

[row]
[column lg=”6″ md=”6″ sm=”12″ xs=”12″ ]

[/column]
[column lg=”3″ md=”3″ sm=”12″ xs=”12″ ]

[/column]
[column lg=”3″ md=”3″ sm=”12″ xs=”12″ ]


[/column]
[/row]
[row]
[column lg=”6″ md=”6″ sm=”12″ xs=”12″ ]

[/column]
[column lg=”3″ md=”3″ sm=”12″ xs=”12″ ]

[/column]
[/row]