På gång

[row]
[column lg=”8″ md=”8″ sm=”8″ xs=”11″ ]

Första torsdagen i varje månad, med uppehåll för semestern, sammanträder The Maine Clubs styrelse via Teamslänk. För tillfället jobbar vi med:

  • Nya hemsidan – Klubbens hemsida har fått ett nytt fräscht utseende. Arbetet med den fortgår löpande.
  • Sponsorer – Arbetet med att hitta och knyta fler sponsorer till klubben pågår ständigt. Har du förslag på någon potentiell sponsor som skulle vara intressant att kontakta? Hör av dig till någon i styrelsen!
  • Månadslotteri – Vid varje styrelsemöte dras en vinnare bland alla klubbens medlemmar. Årets vinnare hittar du här till höger och priserna kommer på posten!
  • Medlemsbladet – Arbetet med TMCs medlemsblad pågår hela tiden. Vad vill du läsa om i vår medlemstidning? Vill du dela med dig av något som du varit med om i tidningen? Kontakta oss i styrelsen!

Virtuella aktiviteter

TMC planerar olika träffar eller föreläsningar virtuellt  via länken Teams under 2022.

[/column]
[column lg=”4″ md=”4″ sm=”4″ xs=”12″ ]

Vinnare i månadslotteri

Vinnare i månadsdragningen

2022

Januari
Februari:
Mars:
April:
Maj:
Juni:
Juli:
Augusti:
September:
Oktober:
November:
December:


[/column]
[/row]