Historia

Rasen maine coon kommer från nordöstra USA samt sydöstra Kanada men framförallt från staten Maine i USA, där den fortfarande finns på bondgårdar. Rasen fick sitt namn då man på grund av dess yviga svans trodde att kattrasen uppstått genom en korsning mellan en katt och en tvättbjörn. På engelska heter tvättbjörn racoon. Troligen så uppkom rasen genom naturliga korsningar mellan långhåriga katter som sjömän fört med sig till Maines hamnar samt de katter som nybyggarna tog med sig på 1600-talet. Det finns också mer spännande berättelser om rasens uppkomst och en är den om hur franska drottningen Marie Antoinette hade dessa katter som husdjur. Under den franska revolutionen valde hon att skicka dem till Amerika för att de skulle undkomma revolutionen.

Det anordnades kattutställningar med maine cooner redan på 1860-talet. Det var då bönderna som ställde ut sina katter vid sin årliga utställning ”Showhegian Fair” Det kom katter från hela distriktet för att tävla om titeln ”Maine State Champion Cat”. Men intresset för dessa inhemska katter avtog när fler katter importerades från andra länder och då framförallt perser- och siameskatterna. Maine coonerna levde kvar som ladugårdskatter på bondgårdarna och på så vis blev rasen Amerikas motsvarighet till våra huskatter. Deras jaktförmåga var enorm och de var därför respekterade.

Under 1950-talet började maine coonen göra comeback och 1953 bildade en liten grupp uppfödare i Maine ”The Maine Coon Cat Club” i syfte att bevara rasen och det hölls utställningar enbart för maine coonkatter. Stamboken sträcker sig till tidigt 1960-tal. Under rasens tidigare år var det bara de brunagoutifärgade (agouti=mönstrade) katterna som fick kallas maine coon. De med andra färger kallades för maine shag.

De första organisationerna som godkände maine coonen var ”The Canadian Cat Association och The American Cat Association och det var 1967. Den första rasstandarden skrevs 1968 och 1975 fick maine coonen certifikatsrätt. TICA godkände rasen 1979 och Fife 1984. Det händer fortfarande att katter från ”rätt område” tas in i aveln om de uppfyller utseendekraven, så kallade F1:or.

Den första maine coonen registrerades i Sverige 1986 och det var den novisgodkända blåtabby vita hanen Linus. Den första kullen i Sverige föddes inte förrän 1989. Nu är rasen en av de vanligaste i Sverige.