GDPR

INTEGRITETSPOLICY

INTEGRITETSPOLICY FÖR THE MAINE CLUB (”TMC”)

TMC värnar om din personliga integritet och att du ska känna dig trygg när du lämnar

personuppgifter till oss. Vi respekterar och skyddar därför dina personuppgifter i enlighet med

gällande lagstiftning.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

TMC ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig är THE MAINE CLUB, org. nr. 802428-5606, c/o Gunilla Pettersson,

Ostdalsgatan 52A, 591 39 Motala.

VARFÖR BEHÖVER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

TMC samlar endast in och behandlar personuppgifter om dig om det finns skäl att göra det.

De uppgifter vi har om dig använder vi för att:

Skicka ut medlemsinformation, medlemsförmåner och vinster. Det betyder att vi delar

de uppgifter vi har om dig med våra sponsorer.

Samla in statistik om var i landet våra medlemmar finns i syfte att anpassa

föreläsningar, studiebesök och specialutställningar

Uppfylla lag- och myndighetskrav, till exempel bokföringslagen

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG?

TMC samlar in och behandlar följande personuppgifter:

Namn

Adress

Telefonnummer

E-postadress

Betalningsuppgifter (bank och kontonummer) – i de fall när t.ex. ersättning för gjorda

utlägg behöver göras

Ovan personuppgifter samlas in för samtliga kategorier av medlemmar, dvs. även stöd-,

familje- och kattungemedlemmar.

COOKIES

TMC använder idag inte s.k. cookies, men kan komma att göra så i framtiden i takt med att vi

utvecklar formulär på hemsidan. I sådana fall skulle det innebära att dina uppgifter tillfälligt

sparas om du fyllt i dem på sidan och sedan backar tillbaka. Syftet är att du skall slippa fylla i

uppgifterna på nytt. Denna typ av cookie sparas inte på din dator utan försvinner när du

stänger din webbläsare.

Det är du själv som väljer att acceptera användningen av cookies eller inte genom dina

inställningar i webbläsaren. Du bör dock vara medveten om att vissa funktioner inte fungerar

som de skall om du inte tillåter cookies.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?

Så länge det finns ett aktuellt skäl kommer vi att spara dina personuppgifter. Se avsnittet

VARFÖR BEHÖVER VI DINA PERSONUPPGIFTER?” Tre år efter senaste interaktion med oss

raderar vi dina uppgifter. Blev du medlem under 2018 betyder det alltså att dina uppgifter

raderas ur våra register i januari 2022. Skulle du vilja anonymisera dina uppgifter innan dess

ber vi att du skickar en skriftlig begäran till adressen ovan.

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

TMC hanterar endast den information som är nödvändig och den informationen hanteras i sin

tur enbart av personer som verkligen behöver den av ovan angivna skäl.

TMC säljer aldrig dina personuppgifter vidare.

REGISTERUTDRAG

Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära att få ta del av dina personuppgifter som

TMC behandlar. En begäran om ett registerutdrag ska vara skriftlig och undertecknad och

skickas till personuppgiftsansvarig, se ovan. I registerutdraget har du rätt att få information om

vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilka ändamål

behandlingen sker och till vilka informationen lämnas ut.

RÄTTELSE AV DINA PERSONUPPGIFTER

Om de personuppgifter som finns registrerade om dig är felaktiga eller ofullständiga har du

rätt att begära att de rättas, raderas eller kompletteras. TMC kommer att tillmötesgå din

begäran i den utsträckning det överensstämmer med tillämplig lag, men vill göra dig medveten

om att det finnas lagkrav som gör att vi inte alltid omgående kan radera dina personuppgifter i

och med till exempel bokförings- och skattelagstiftning.

DIREKTMARKNADSFÖRING

TMC tillämpar för närvarande ingen direktmarknadsföring, men skulle det ändras har du rätt

att tacka nej. Detta gör du genom att skriftligen kontakta personuppgiftsansvarig, se ovan.

ÄNDRING AV INTEGRITETSPOLICY

TMC förbehåller sig rätten att ändra integritetspolicyn. Innan en ändring träder i kraft

informeras du på themaineclub.se. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att begära att

dina uppgifter raderas eller anonymiseras i den utsträckning det överensstämmer med

tillämplig lag.

KONTAKTINFORMATION

Har du frågor om vår integritetspolicy och behandlingen av dina personuppgifter är du

välkommen att kontakta oss. Aktuell kontaktinformation finner du på themaineclub.se under

”Styrelsen”.