Regionsansvariga

Sverige

Ni vet väl att ni har möjlighet att ordna aktiviteter i TMC´s namn även som medlemmar?

Det kan vara allt från föreläsningar till att ordna TMC-fika, uppfödarträffar, lokala pälsvårdskurser eller endast träffas på något lokalt fik. Endast fantasin sätter stopp men aktiviteterna ska gå i TMC-anda. Enda kravet är att aktiviteten ska betala sig själv. Har du några idéer som du vill förverkliga så ta kontakt med oss i styrelsen eller kontakta någon av våra regionsansvariga/kontaktpersoner nedan!

Vill du bli regionsansvarig eller kontaktperson för just din del av landet?

Tanken med att ha regionsansvariga/kontaktpersoner för olika områden i vårt avlånga land är att de ska kunna hjälpa till att hålla i aktiviteter och fungera som lokal kontaktperson för klubben.

Indelningen av regionerna styrs till viss del av var våra medlemmar bor och beroende på hur många som visar intresse av att vara regionsansvariga. På bilden ser ni hur medlemmarna är fördelade och områdena är inte huggna i sten. Ju fler som vill bli regionsansvariga desto mindre kan vi göra regionerna.

Är du sugen på att bli regionsansvarig? Tveka inte, anmäl dig till styrelsen på: ordforande@themaineclub.se

 

 

 

Regionsansvariga

Västra Götaland

Värmland

Blekinge/Skåne

Halland