Händer och hänt under året

Breed BIS

Ingen sådan tävling 2021 pga Corona.

Årsmöte

På klubbens årsmöte som hölls virtuellt via Teams detta år pga pandemin. Eftersom vi inte haft någon Årets katt sedan 2018, får ni beskåda de vackra katterna sedan 2018 istället. Vi hoppas på att komma igång med alla utställningar helt under 2022 om pandemin avtar.

TMC Årets katt presentation 180304.

I klubbens styrelse blev det också lite förändringar. Vi säger ett stort tack till de ledamöter som valt att lämna styrelsen och hälsar de nya ledamöterna hjärtligt välkomna. På styrelsesidan här på hemsidan hittar ni den nya styrelsen och den sidan kommer efter hand att fyllas på med lite mer information om de nya styrelsemedlemmarna.

MCO-mästerskap

Inget mästerskap 2021.